Deaf cultures and Sign Languages of the world: Finland (Suomi)

Created 10 April 2000, links updated monthly with the help of LinkAlarm.

Finnish flagDavid Bar-TzurFinnish flag

map of Finland

Flag: World flag database.
Map: Maps.com - "search" for country, then "Digital Map Graphics"). OR
Map: Perry-Castañeda Library Map Collection.

For a quick, interesting resource for facts about this and other countries,
try Mystic Planet - The New Age directory of Planet Earth.

Note: A flag next to a link shows what language the website is in. If it is followed by this icon: (video camera: This links to a video), it is a video in that spoken language. A flag followed by Sign Language iconmeans it is in the sign language of that country. globe (international icon)Sign Language iconmeans there is International Gesture.

Artistic interpreting: Music, poetry, literature, and theater Assistive living devices Blogs and vlogs CDs and videotapes Cochlear implants
Deaf and social services Deafblind Deaf culture Deaf education Deaf film
Deaf history and current events Deaf performing arts Deaf sports & recreation Forums General interpreting issues
Interpreting agencies and organizations Oral and deafened people Organizations Religion & Deafness Suomalainen viittomakieli (Finnish Sign Language)
Suomalainen viittomakieli (Finnish Sign Language) dictionaries

Artistic interpreting: Music, poetry, literature, and theater

stained glass ballbiggy82. (2006, December 22). Trailer: SIGNMARK DVD/CD-album.Finnish flag,national flags,Finnish flagSign Language iconFinnish deaf rapper Signmark has released an internationally unique signlanguage hip hop music DVD (includes CD). The album combines music, video and sign language rhyming. More info: www.signmark.biz

stained glass ballhttp://www.signmark.biz/Finnish flag,national flags,Japanese flag

stained glass ballhuxiaoshu. (2008, March 30). Interview with Signmark=手语歌手Signmark(聋)做客小胡视点.Japanese flagSign Language icon,globe (international icon)Sign Language icon

stained glass ballmdmeulder. (2008, September 22). Signmark Budapest.

stained glass ballnobuohara.

golden marble bullet(2007, December 3). Signmark "Our Life".Finnish flagSign Language iconSignmark in Japan. "ENCORE TOUR IN JAPAN 2007" 16.11.2007

golden marble bullet(2007, August 26). Signmark 2 (SIGN SONIC!'07).Finnish flagSign Language icon2007.7.7に聴覚障害者ロックバンド及び手話パフォーマーのイベント「SIGN SONIC!'07」が開催され、Signmarkのライブです。

Assistive living devices

stained glass ballApudata. Stakesin ITSE-yksikön ylläpitämä tietokanta apuvälinealan organisaatioista ja palveluista.national flags,national flags

Blogs and vlogs

Blog Sven Noben.

CDs and videotapes

VIIVI Viittomakielisen opetuksen portti. CD- Levyt, Kuurojen liiton materiaalit Käsitteet, Muut verkkomateriaalit, Sanakirjat.

Cochlear implants

LapCI ry on sisäkorvaistutelasten valtakunnallinen yhdistys. Tärkeimpinä tavoitteinamme on: luoda koko maan kattava verkosto CI-lasten perheiden välille, välittää asiallista ja kokemukseen perustuvaa tietoa lasten sisäkorvaistutteista, ja elämästä implantoinnin jälkeen jakaa kokemuksia yhteisistä toiveista, odotuksista ja pettymyksistä olla aktiivisesti mukana kehittämässä mm. lastemme päiväkoti- ja koulumuotoja tukea sisäkorvaistutetta harkitsevia perheitä antamalla tietoa ja luomalla yhteyksiä sisäkorvaistutteen jo hankkineisiin perheisiin

Deaf and social services

VIIVI Viittomakielisen opetuksen portti: Deafvoc.

Deafblind

Deaf culture

International bibliography of sign language - Finland.

VIIVI Viittomakielisen opetuksen portti: Kulttuuri.Finnish flagSign Language icon

Deaf education

Tervaväylän koulu, valtion erityisoppilaitos, Oulu.British & American flagFinnish flag

Deaf film

stained glass bulletAino and her nine miracles (Aino ja yhdeksän ihmettä). Hilarious portrait of a deaf mother of eight deaf children.

Deaf history and current events

VIIVI Viittomakielisen opetuksen portti: Historia.Finnish flagSign Language icon

Deaf performing arts

stained glass ballTeatteri TottiFinnish flag,national flags,Swedish flagsuomalainen viittomakielinen teatteri tasa-arvoiseksi muiden ammattiteattereiden rinnalle. Ainoa säännöllisesti viittomakielisiä teatteriproduktioita Suomessa tuottava teatteri on Teatteri Totti (ent. Kuurojen Teatteri). Vuodesta 1987 lähtien Teatteri Totti on tuottanut yli 20 produktiota ja järjestänyt noin 15 vierailuesitystä. Kiertue-esityksiä on pystytty toteutumaan silloin tällöin avustuksien turvin. Teatteri Totin produktioita on esitetty kotimaan lisäksi ulkomailla mm. Yhdysvalloissa, Espanjassa, Japanissa, Saksassa.

Deaf sports & recreation

Deaf Bikers of Finland.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (The FInnish Athletic Association of the Deaf).

Suomi Kuurot Motoristit (Deaf Bikers of Finland).Finnish flag,national flags

Forums

Viittomakieliset uskovat • Etusivu.

General interpreting issues

VIIVI Viittomakielisen opetuksen portti: Tulkinkäyttö.Finnish flagSign Language icon

Interpreting agencies and organizations

Suomen Viittomakielen Tulkkit ry (Finnish Association of Sign Language Interpreters).Finnish flag,national flagsTervetuloa Suomen Viittomakielen Tulkkien kotisivuille! Toivomme, että löydät sivuiltamme kaipaamaasi tietoa viittomakielen tulkkaukseen ja etujärjestöömme liittyen. SVT:n kotisivuilta löydät mm. viittomakielen tulkkien palkkasuositukset, ammattisäännöstön, ohjeita tulkkaustilanteisiin ja ajankohtaisia artikkeleita tulkkaukseen sekä SVT:hen liittyen. Sivustoa päivitetään säännöllisesti pitkin matkaa tulkkien ja asiakkaiden tarpeita kuunnellen. Kerrothan siis meille, mitä Sinä toivoisit sivuiltamme löytäväsi!

Oral and deafened people

Förbundet Finlands Svenska Hörselskadade (The Finnish Federation of Swedish Speaking Hard of Hearing.)national flags,Swedish flag

Organizations

Helsingin Kuurojen Yhdistys ry.

Kuurojen Liitto (Finnish ASsociaiton of the Deaf).American & British flags,Finnish flag,Swedish flag

Suomen Kuurojen Urheiluliitto ry (The Finnish Athletic Association of the Deaf).

Religion & Deafness

Suomen Helluntainkuurojen Lähetys ry.

Suomalainen viittomakieli (Finnish Sign Language)

EUDeaf 2003 (Suomalainen viittomakieli).Finnish flagSign Language icon A site offering films in various sign languages (here Finish Sign Language is used), explaining the organization, its structure, and its goals.

International bibliography of sign language

golden marble bullet - Finnish Sign Language.

golden marble bulletFinnish-Swedish Sign Language.

Jyväskylän yliopisto, Suomalainen viittomakieli.Finnish flag,national flags Suomalaisen viittomakielen oppiaine kouluttaa osaajia erilaisiin viittomakielen asiantuntijuutta vaativiin tehtäviin, kuten tutkijoiksi sekä viittomakielisen kulttuurin, kirjallisuuden ja viestinnän asiantuntijoiksi. Aineenopettajakoulutus antaa pätevyyden toimia viittomakielen aineenopettajana peruskoulussa, lukiossa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakoulussa sekä muissa aikuisoppilaitoksissa. Suomalaisen viittomakielen opinnot antavat valmiuden myös oppimateriaaliasiantuntijan sekä opetuksen ja oppimisen tutkimuksen tehtäviin.

Prosign.Finnish flag,national flags

Signs around the world: Finland. Individual country videotapes feature native Deaf male and female signers from that country. Each tape is separated into three sections which include personal introduction, vocabulary, and narrative.

stained glass ballSuvi - Suomalaisen viittomakielen perussanakirjaFinnish flagSign Language iconon suomalaisen viittomakielen verkkosanakirja. Se on tarkoitettu kaikille suomalaisesta viittomakielestä kiinnostuneille, sekä äidinkieleltään viittomakielisille että viittomakieltä opiskeleville. Suvissa viittomat ja esimerkkilauseet on esitetty videolla.

Suomalainen viittomakieli (Finnish Sign Language) dictionaries

Bar-Tzur, D. Indigenous signs for cities: Finland.

Finnish Sign Language: A language of Finland.

Fingeralphabet Finnland (Finnish alphabet).

International bibliography of sign language - Finnish Sign Language dictionary.

Lasten Viittomasanakirja. Tervetuloa tutustumaan lasten viittomasanakirjaan! Tämä hakuteos on tarkoitettu lapsille. Miksei aikuisillekin. Lasten viittomasanakirja sisältää suppean valikoiman yleisiä viittomia eri aihealueilta, hyönteisistä vaatteisiin. Voit selata sanakirjaa klikkaamalla Sisältö-sivun linkkejä. Näistä aukeaa uusi ikkuna, jonka sulkemalla pääset takaisin pääsivulle. Hyvää opintomatkaa!

Stained glass ballLeonardo Da Vinci :: ETSL. Tervetuloa ETSL-verkko-oppimisympäristöön. ETSL-projektin tarkoituksena on levittää suomalaista, kreikkalaista ja brittiläistä viittomakieltä kuulevien ja viittomakielisten keskuudessa. Projekti on toteutettu EU:n tuella. / Welcome to the e-learning portal of the EU funded project ETSL for the dissemination of Greek, Finnish and English Sign Language for hearing and hearing impaired people. / Καλώς Ήλθατε στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού προγράμματος ETSL για τη διάδοση της Ελληνικής, Φινλανδικής και Αγγλικής Νοηματικής Γλώσσας για ακούοντα άτομα και άτομα με προβλήματα ακοής.

Stained glass ballPapunetin Kuvatyökalu.

SignOn.UK flag,Spanish flag,Swedish flag,Norwegian flag,Austrian flag,Icelandic flag,Dutch flag,Finnish flagClick on "Dictionary".

SignPuddle. Dictionary Finland.

Suvi - Suomalaisen viittomakielen perussanakirja.

Home